BẢO TRÌ HỆ THỐNG BÁO CHÁY

 • Kiểm tra , vệ sinh đầu báo khói
 • Kiểm tra , vệ sinh đầu báo nhiệt
 • Kiểm tra , vệ sinh đầu báo quang
 • Kiểm tra , vệ sinh chuông báo khẩn cấp
 • Kiểm tra , vệ sinh nút nhấn khẩn câp
 • Kiểm tra , vệ sinh tủ điều khiển trung tâm báo cháy
 • Test thử hệ thống báo cháy

BẢO TRÌ HỆ THỐNG CHỮA CHÁY

phong-chay-chua-chay-1

 • Kiểm tra , vệ sinh phòng bơm nước chữa cháy.

phong-chay-chua-chay-2

 • Kiểm tra , vệ sinh , tra dầu mỡ bơm điện chữa cháy
 • Kiểm tra , vệ sinh đường ống cấp nước chữa cháy
 • Kiểm tra hoạt động của hệ thống van khóa cấp nước chữa cháy.
 • Kiểm tra , vệ sinh tủ điện điều khiển bơm nước chữa cháy.
 • Vận hành tủ điện điều khiển lần lượt theo 2 chế độ Manual/Auto.
 • Kiểm tra , vệ sinh đầu chữa cháy sprinkler
 • Kiểm tra , vệ sinh máy bơm nước chữa cháy bằng diesel ( nếu có )
 • Kiểm tra, vệ sinh tủ đựng họng vòi chữa cháy
 • Kiểm tra , vệ sinh vòi chữa cháy
 • Kiểm tra , vệ sinh bình chữa cháy CO2 & bình bọt.
 • Mở họng vòi , chạy thử máy bơm nước chữa cháy.

phong-chay-chua-chay-3