Chất liệu: Lưới cotton + Phản quang 3 vạch

Đặc điểm: Phản quang siêu sáng

Màu sắc: Vàng chanh