Bình chữa cháy bột ABC yamato YA-8VII (8Kg bột ABC) có Tem Kiểm Định bộ công an, Bình chữa cháy bột ABC yamato YA-8VII (8Kg bột ABC)  uy tín chất lượng